תביעת ביטוח תאונות תלמידים

ביטוח תאונות תלמידים

נוהל הגשת תביעה:

יש למלא טופס הודעה על תאונת התלמיד - להורדת הטופס לחצו כאן.

רצוי להחתים בחותמת בי"ס בתחתית הדף.

לטופס ההודעה על תאונת התלמיד יש לצרף:

  1. מסמכים רפואים הקשורים לאירוע.
  2. צילום ת.ז. של שני ההורים כולל ספח.

דרכי משלוח:

1. איילון חברה לביטוח בע"מ:

2. מחלקת תביעות - כהן גבעון סוכנות לביטוח:

  • דוא"ל: tviot@c-g.co.il
  • פקס: 08-6261119
  • כתובת: ת.ד. 3040 עומר 8496901

הסדר טיפולי שיינים

הסדר טיפולי שיינים לתלמידים שנפגעו מתאונה:

טלפון מוקד שיניים (פתוח 24 שעות): 1-800-44-33-44

לפרטים נוספים והנחיות משרד החינוך בנושא טיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו בתאונה לחצו כאן.

זכאות להחזר הוצאות פינוי באמבולנס

החזר/מימון הוצאות פינוי לבית חולים אינו מכוסה בפוליסת הביטוח תאונות אישיות תלמידים. על מוסודות החינוך לפעול בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל 2.2-83 שירותי עזרה ראשונה ופינוי לתלמידים ניתן לעיין בחוזר ולוודא מי הגרום המפצה בהתאם לתנאי הזכאות להחזר.

טפסים

ביטוח תאונות תלמידים
השאר פרטים לביטוח בריאות לילד