שמשות

איתור סניפים לתיקוני שמשות, יש לוודא כי הספק רשום בפוליסת הביטוח לרכב.