ביטוחי פרט

כסוכנות ביטוח אנו רואים עצמנו כשותפים לדרכך העסקית והפיננסית וכשותפים באחריות ובדאגה להגנה על נכסיך, בריאותך ויכולתך להמשיך לתפקד ולהתפתח בכל עת ובקרות כל אירוע.

למען יישום ראיה זו מעמידה כהן-גבעון לרשות לקוחותיה אנשי מקצוע מנוסים ומיומנים בכל תחומי הביטוח, וזאת באמצעות מחלקות וצוותי עבודה הנשענים על עשרות שנות ניסיון ייחודי בתחומי הביטוח השונים.