ביטוח תאונות ספורטאים

חוק הספורט, התשמ"ח-1988, חוקק על מנת לעשות סדר בתחומי הספורט במדינת ישראל. סעיף 7 בחוק הספורט מחייב אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות וכל איגוד לרבות רשויות מקומיות, מתנסים, חברות לתרבות וכיו"ב בביצוע ביטוח תאונות אישיות עבור הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם.

לאחרונה אושרה הצעת חוק, תיקון מס' 10 - פטור ספורטאים מבוטחים. החוק מונע כפל ביטוחים ומעניק פטור לרכישת ביטוח תאונות אישיות ספורטאים עבור תלמידים המבוטחים מתוקף חוק לימודי חובה ושחקנים המקבלים שכר חודשי בגובה שכר מינימום ומעלה.

כיסוי הביטוח

להלן עיקרי סעיפי הביטוח לפי תקנות הספורט (ביטוח), התשנ"ה-1994, ובלבד שמקרה הביטוח אירע בפעילות ספורט מאורגנת:

 • מוות של ספורטאי;
 • נכות של ספורטאי;
 • אשפוז של ספורטאי וטיפול רפואי בו;
 • נזק לשיניו של ספורטאי;
 • אי-כשירות של ספורטאי לעסוק במקצועו או במשלח-ידו, באורח מלא או חלקי;
 • גרימת נזק לצד ג', מן המפורטים בפסקאות (1) עד (5).

סכומי הביטוח

כל סכומי הביטוח המזעריים, בשקלים חדשים, למקרה ביטוח בכל ענפי הספורט יהיו:

 • במקרה של מוות - 217,755 ש"ח למי שמלאו לו 20 שנה, ו-65,120 ש"ח למי שטרם מלאו לו 20 שנה;
 • במקרה של נכות - 326,630 ש"ח לנכות בשיעור %100, וחלק יחסי מהם לכל שיעור נכות אחר;
 • אשפוז וטיפול רפואי - 9,890 ש"ח; השתתפות עצמית 616 ש"ח.
 • טיפול שיניים - 9,890 ש"ח; השתתפות עצמית 616 ש"ח.
 • פיצוי שבועי על אי-כשירות לעבודה או לעיסוק במשלח-יד, החל ביום ה-11 לאי הכשירות ואילך:
 • למי שטרם מלאו לו 20 שנה - 196 לשבוע;
 • למי שגילו 20 שנה או יותר - 791 לשבוע.
 • גבולות אחריות צד ג' (נזקי גוף בלבד) - 1,000,000 ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח. השתתפות עצמית 4,000 ש"ח.

כל הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן מיום חיקוק החוק, דהיינו משנת 1994 ועומדים היום על מעט פחות מפי שלוש מכפי הסכומים הנומינליים הקבועים בתקנה.

טיפול בתביעות

אנו בכהן גבעון מתמחים בהתאמת הפוליסה לפי כל דרישות החוק. ניסיוננו בתחום ביטוחי הרשויות מקנה לנו כלים וניסיון רב שנים במציאת התנאים הטובים ביותר לבעל הפוליסה ולמבוטחים. בכהן-גבעון מתופעלת מחלקה מקצועית ליישוב תביעות עשרות אלפי הספורטאים המבוטחים באמצעותה, תוך שמירה על אינטרס המבוטחים ומיצוי מלוא זכויותיהם על פי תנאי הפוליסה.

* פרסום זה הינו תמצית בלבד וזכויות המבוטח יהיו בהתאם למכלול תנאי הפוליסה ולכתבי השירות.

רוצים לשמוע עוד?

פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת עסקים בטלפון: 073-2390808 או מלאו פרטים בעמוד צור קשר ונשוב אליכם בהקדם.

ביטוח תאונות אישיות ספורטאים

ביטוח תאונות אישיות ספורטאים

ביטוח תאונות אישיות ספורטאים

ביטוח תאונות אישיות ספורטאים

ביטוח תאונות אישיות ספורטאים

ביטוח תאונות אישיות ספורטאים