ביטוח רכב לנהגים צעירים

ביטוח מקיף בפוליסה בלעדית וייחודית לנהגים צעירים, במסלול המבוסס על קניית "בנק קילומטרים" למימוש נסיעה בפועל ע"י הנהג הצעיר ששמו נקוב ברשימה לפוליסה. הפעלה וסיום הכיסוי הביטוחי נעשית באמצעות אפליקציה (יישומון) ייעודית המותקנת במכשיר הטלפון הנייד של המבוטח, והפועלת באמצעות יחידת OBD המותקנת ברכב. דמי הביטוח בתוכנית זו נמוכים במיוחד והינם אך ורק עבור "בנק הקילומטרים" לנהיגת הנהג הצעיר בפועל.

יתרונות המוצר:

  • הפוליסה מכסה נזק תאונתי לרכב (לא כולל גניבה) ונזק לרכוש של צד שלישי בלבד, בעת נהיגת הרכב על ידי הנהג הצעיר בלבד שעבורו נרכשה הפוליסה.

  • במסגרת הפוליסה, רשאי הנהג הצעיר לנהוג ברכבי המשפחה (עד ארבעה רכבים) אשר יירשמו במפורש בפוליסה, בתנאי שהם מבוטחים בביטוח מקיף ב"פניקס" במסגרת תוכנית "הפניקס זהיר". חשוב להדגיש כי רכבים אלה פטורים מתשלום תוספת פרמיה עבור נהג צעיר.

  • גבול האחריות כלפי צד ג': 1,000,000 ₪.

  • ​"בנק קילומטרים" .

  1. עם רכישת הפוליסה, מקבל הנהג הצעיר "בנק קילומטרים" הכולל 500 ק"מ לניצול נהיגה בפועל.
  2. ניתן להתעדכן באמצעות האפליקציה בכל עת ביתרת הק"מ העומדת לזכות הנהג לניצול נהיגה בפועל.
  3. ניתן לרכוש מנת ק"מ נוספת לפי האפשרויות שתוצגנה באפליקציה לבחירת המבוטח.

  • במטרה למנוע מצב של אי כיסוי ביטוחי ולקראת תום המימוש של מלוא "בנק הקילומטרים" על פי הפוליסה, תשלחנה שתי התראות לנהג הצעיר והן להורה באמצעות האפליקציה, בדבר פקיעה קרובה של הכיסוי הביטוחי.

  • מבוטח שלא ניצל את מלוא "בנק הקילומטרים" שרכש, רשאי להעביר יתרה זו לשנת הביטוח הבאה, או לחילופין לקבל החזר דמי ביטוח בהתאם ל"בנק הקילומטרים" שלא מומש ושבגינו חויבה פרמיה, בכפוף לדמי ביטוח מינימליים בתוכנית זו של כ-500 ₪.

רוצים לשמוע עוד?

פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת ביטוחי פרט בטלפון: 073-2390807, 073-2390812 או מלאו פרטים בעמוד צור קשר ונשוב אליכם בהקדם.

סרטון הדרכה

סרטון הדרכה