ביטוח אחריות מקצועית לרואי חשבון

בשנים האחרונות קיימת מגמה עולה של ריבוי תביעות של לקוחות כנגד אנשי מקצוע שונים. תביעות רבות של לקוחות כנגד רואי החשבון מגיעות לבתי המשפט עקב נזק פיננסי אשר נגרם להם עקב התרשלות רואה החשבון בניהול התיק.

התמודדות מול תביעה משפטית ללא כיסוי ביטוחי תגזול ממך זמן רב שיפגע בתפקודך השוטף, הוצאות כספיות מכיסך בגין שכר טרחה לעו"ד ופיצוי לתבוע עלולים למוטט אותך כלכלית, ופגיעה בשמך הטוב יכולה להוביל לסגירת העסק.

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לרואי חשבון נועדה להגן במקרים של תביעה על רשלנות מקצועית, טעות או השמטה כנגד רואה החשבון. פוליסת הביטוח מעניקה הוצאות הגנה משפטית ופיצוי כספי לתבוע עקב נזק שנגרם לו בגין רשלנות מקצועית של רואה החשבון.

פוליסת הביטוח מכסה את רואה החשבון בגין העיסוקים:

 • "ראיית חשבון" - כמובא בחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955.
 • ביקורת פנים
 • הנהלת חשבונות
 • עריכת דוחות כספיים
 • חשבות, ניהול כספים וחשבונאות ניהולית
 • שירותי מיסים, כולל יעוץ וייצוג, לרבות בפני המוסד לביטוח לאומי וברשויות אחרות
 • ייעוץ מקצועי לרבות תכנון ויעוץ כלכלי, יעוץ פיננסי, יעוץ מנהלי, יעוץ עסקי וייעוץ לארגון ושיטות (למעט פעילות של מנהל/דירקטור/יועץ השקעות הכפוף לתקנות רשות לני"ע)
 • שירותי טכנולוגיית מידע (IT)
 • ביקורת מערכות מידע ממוחשבות (ממ"מ)
 • מזכירות חברות
 • השתתפות בהכנת תשקיפים
 • נאמנויות מכל סוג
 • ניהול עזבונות, ניהול רכוש, כינוס נכסים, פירוק תאגידים
 • ניהול מטעם בית משפט, מטעם בעלי מניות ומנוי אחר לפי דין
 • עריכת סקרים וחקירות
 • חוות דעת כמומחה
 • הערכת שווי מניות ועסקים
 • בוררויות וגישור
 • כתיבה והדרכה מקצועית והנחלת ידע מקצועי
 • ביקורת חקירתית
 • גיוס הון
 • ניהול סיכוני שוק
 • כתיבה והכנה של מכרזים
 • עריכת דוחות כספיים ודוחות עיתיים אחרים
 • יעוץ לעמידה בנורמות של ממשל תאגידי

רוצים לשמוע עוד?

פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת העסקים בטלפון: 073-2390888 או מלאו פרטים בעמוד צור קשר ונשוב אליכם בהקדם.

ביטוח אחריות מקצועית לרואי חשבון